Månadsworkshop – Stockholm

Månadsworkshops

Välkommen på månadsworkshop. Det är ett tillfälle att få stanna upp i ens dagliga rutin, utvärdera hur min vardag är och sedan ta konkreta steg för att korrigera min riktning. Vi utvecklar konceptet ständigt och varje månad har vi en ny talare som erbjuder sitt perspektiv på ledarskap och självledarskap för att du ska kunna utvecklas.

Hösten 2015

KTH – På engelska

Vi har för närvarande inga planer på att hålla internationella workshops under hösten. Håll utkik här efter eventuella ändringar!

Epicenter – På Svenska

27:e Augusti: Terminen drogs igång med Johan Rinman som pratade om Nonviolent Communication.

24:e September: Lars Petterson delade med sig av sin kunskap och sina personliga erfarenheter kring vad som definierar det sunda ledarskapet.

29:e Oktober: Michael Wernstedt

27:e November: Information dyker upp inom kort

Därefter har vi planen att köra tredje torsdagen varje månad till och med november.

 

Våren 2015:

KTH – På engelska

9:e Februari: Stefan Ekwall från Self Leaders att pratade utifrån temat “Jag”.

2:a Mars: Erik Hedblad pratade om våran personliga mångfald och vikten av att erkänna alla våra sidor hos oss själva.

13:e April: Mats Frid kommer och pratar om hur man skapar förändring. Mats har tidigare arbetat som VD och är nu konsult på Ledarskaparna.

5:e Maj: Nina karlsdotter kommer och pratar om fördelarna hos 80- och 90-talister

Epicenter – På Svenska

22:a Januari: Malin Rapp pratade om extremsport och hjärnforskning.

26:e Februari: Vi har bjudit in Marie Ryd, chefsredaktör på Holone, att tala om det senaste innom kognetiv neuroforskning.

26:e Mars: Marika Ronthy pratade om hur vi bättre kan leda andra genom att förbättra vårt självledarskap.

23:e Aprill: Tygla din kortsiktighet!

21:e Maj: Peter Röjhammar från värderingsbasserat ledarskap kommer och pratar om sina tankar om värderingar

 

Hösten 2014:

KTH – På engelska

23:e September: Neuropsykologi och värderingar, en workshop med Marie Ryd, chefredaktör på Holone.

16:e Oktober: Svåra beslut, en workshop med Niccolas Albiz

11:e December: Positiv psykologi, en workshop med Hanne Bellman Assessio

United Spaces – På Svenska

11:e September:  Emanuel Nilsson pratade om stress och utbrändhet.

2:a Oktober: Jan Artem Henriksson pratade om olika stadier i vår medvetandeutveckling

6:e November: Per Furumo lärde oss om “Konsten att tala”.

4:e December:  Amelie Silfverstolpe delade med sig av hennes resa och varför hon startade Volontärbyron.se