Vår Berättelse


Welcoming Week SessionDialogWVD_Gbg2014Discussion @ Welcoming Week

 

 

 

Den 22a september av 2012 var dagen då första World Values Day gick av stapeln i Stockholm. Ambitionen var att pusha för ökad autenticitet och passion genom att låta dagens och morgondagens ledare (d.v.s. oss alla) finna sina personliga värderingar och inspireras till att leva dessa i sina vardagar. Piloten drogs igång av två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Deras personliga upplevelser och berättelser hade fött en längtan för mer passion och autenticitet i världen. Men berättelsen om World Values Initiative började mycket tidigare än så.

En man som hade spenderat hela livet i näringslivet som både ledare och entreprenör hade tröttnat på all tävling och kortsigtighet däri. Han ransakade sig och kom fram till att det var tack vare hans värderings-baserade förhållningssätt som han hade uppnåt sådan framgång.  Från den dagen blev det hans personliga mål i livet att sprida det värderingsbaserade perspektivet vidare genom hans nyskapade verktyg ValuesOnline. Samtidigt hade en ung konsult och en ung psykologistudent genomgått personliga resor som gjort dem nyfikna på hur motivation verkligen fungerar. Kollisionen mellan dessa jättar skapade Handelshögskolans IFLprogams mest uppskattade utbildning och slutligen skapandet av företaget SelfLeaders för att sprida deras vishet vidare än bara akademin. Entusiaster samlades i det så kallade “Gandalfrådet” för att smida planer kring spridandet av värderings-perspektivet, men de hade svårt att initiera.

Sammanträffandet fick sin vilja igenom och de två initiativtagande studenterna råkade befinna sig i en föreläsningssal när den exkonsulten och medgrundaren till SelfLeaders valsade in i salen för att gästföreläsa om styrmedel som balanced score-cards. Utan att kunna motstå började han prata om värderingsbaserade perspektivet på styrning och något klickade hos de två studenterna. Ett möte sattes upp strax därefter och den första planen för World Values Day (då Värderingsdagen) blev till.

En driven ingenjör från Chalmers i Göteborg råkade på en av initiativtagarna i Boston strax innan den första piloten. Med tidigare erfarenhet av ValuesOnline och kunskapen om kraften bakom verktyget såldes ingenjörer direkt på konceptet. Under 2013 hölls två World Values Days med en veckas mellanrum, den ena i Stockholm och den andra i Göteborg. Responsen var bortom alla förväntningar och studenterna insåg nu att de måste erbjuda mer. World Values Initiative tog kontakt med likasinnade organisationer och personer såsom Raoul Wallenberg’s Academy, Values Academy, Scouterna och Caring Group of Sweden. Med deras hjälp kunde erbjudandet utökas till månadsworkshops, heldagsevent för mottagningen och workshops för studentorganisationer.

Det dröjde inte länge innan en grupp studenter från Technology Management-masten i Lund fick nys om det växande initiativet från Stockholm och Göteborg. Gruppen hade tröttnat på prestigen och bristen på äkthet på deras program. Under namnet TM-Impact ville de gå mot strömmen. Genom en fusion spred sig därmed initiativet till Lund och de arrangerade deras första event under 2014 samt ett heldagsevent för alla nya studenter i mottagningen på LTH. Resultatet av den heldagen har varit helt enastående: Ökad motivation till studierna och ökat motstånd mot grupptryck under mottagningen.

Vårt syfte är att skapar uttrymmen och upplevelser för att stötta människor i att finna och leva sina egna sanna jag, idag! Idag befinner vi oss i 4 regioner, 7 universitet och vi når fler än 1500 personer per år! Så det var bara rättvist att lansera World Values Initiative som paraplyorganisationen som håller ihop allt!

Vårt koncept baserar sig på

icke-normativitet, vilket innebär att vi inte dömmer någons värderingar, det du drivs av är det du drivs av.

Vi jobbar upplevelsebaserat, vilket innebär mindre prat, mer testande, reflektion och delande.

Vi älskar story-telling, för att berättelser har ett unikt sätt att få oss att förstå varandra och deras uppfattning om världen.

 

Robert af Jochnick WVD2014 Audience Sharing @ WVD2014