World Values Day – Lund

Material från dagen 2015!

*


    Vad är World Values Day?

Varför gör du det du gör? Vad är viktigt för dig? Vad ger dig motivation, energi, och passion? Och vilken ledare är du?

Alla har vi unika och personliga erfarenheter som ligger till grund för våra värderingar, och dessa driver oss i vardagen. Det finns gott om forskning som visar att de individer som vet varför de gör vad de gör och låter sig drivas av sina värderingar är mer engagerade på sin arbetsplats. De som vet varför de gör vad de gör kan leda sig själva och blir därmed bättre ledare för andra. De bidrar mer till människor omkring dem. De lever mer meningsfulla liv och känner sig oftare lyckliga. Men endast 16 % av Sveriges befolkning är idag engagerad i sitt arbete, medan hela 11 % är aktivt oengagerade – dvs. de aktivt motarbetar sina kamrater och företaget. Med denna dag gör vi en skillnad och ökar engagemanget.

Genom att inspirera människor och ge dem konkreta verktyg och kunskap baserad i forskning, kan vi få fler människor att hitta sina egna drivkrafter och inse vad som verkligen är viktigt för dem. Vi hoppas kunna inspirera fler att låta sig ledas av sina värderingar. Detta är en del i självledarskap, vilket är grunden i att bli än bättre ledare. Vi gör detta därför att det är engagerade människor som driver innovation på arbetsplatsen, löser problem, och för samhället framåt! Dessutom lever medvetet värderingsdrivna människor lyckligare, mer meningsfulla liv – det tycker vi är väl värt att sprida!

World Values Day är en heldag för dig som vill bli mer engagerad och en bättre ledare. För sig som vill få nya insikter om dig själv, utforska dina värderingar, och få verktyg för att leva ett mer meningsfullt liv. World Values Day består av en rad beprövade workshops baserade i vetenskap kring motivation, värderingar, och framgångspsykologi. Dagen bygger på samtal och reflektion som verktyg för att lära sig mer om sig själv och om andra. Dagen är unikt upplevelsebaserad, vilket betyder att du inte bara kommer få lyssna till massa teori, utan du kommer få uppleva delar av teorin i praktiken.

Vår målsättning är att du ska lämna dagen med tre saker. För det första, en djupare förståelse för dina drivande värderingar. För det andra, verktyg för att leda dig själv och leda andra. Och för det tredje, inspiration och energi att vara mer engagerad och fortsätta driva världen framåt!

*

Energizer 3
    För dig som är student

Vad är viktigt för dig och varför? Vilka människor och erfarenheter har format dig till den du är? Hur stämmer svaren på frågorna ovan överens med den utbildning du valt och var du vill i framtiden?

Välkommen till en resa som du aldrig upplevt förut. I samtal, övningar och workshops med andra studenter och deltagare från näringslivet kommer du att få upptäcka dina personliga värderingar och inspireras till ett mer medvetet förhållningssätt till din omvärld och framtida beslut som du ställs inför – såväl privat som professionellt.

    För dig som är från näringslivet

Vad brinner du för på din arbetsplats? Vad tycker du är meningsfullt i ditt dagliga jobb? Vill du fortsätta med det resten av livet, eller funderar du på vart du vill gå vidare, vad du ska göra efter nästa projekt? Eller vill du bli en bättre ledare?

Oavsett så är du välkommen att delta på World Values Day! Under dagen kommer du att få lära dig om dig själv utifrån det vi kallar självledarskap – konsten att leda sig själv för att kunna leda andra! Det är välkänt att de största ledarna inspirerar genom att själva vara inspirerade, de utgår från en vision, och de vet varför de gör vad de gör. Ta chansen att utveckla ditt ledarskap du med.


Anmälan görs längst upp på sidan!

Nästa World Values Day kommer genomföras våren 2017. Vi tackar alla som deltog senast och gjorde dagen så fantastisk.