Mottagningen – Framtidens Ingenjör 2016

wvd-201508251371

 

wvd-201508251337

 

wvd-201508251317

 

wvd-201508251300

 

wvd-201508251341

Mottagning för nya studenter

Hösten 2013 höll World Values Initiative en dag om teamwork för de nya studenterna på F-sektionen på LTH. Det var så populärt att året efter hölls dagen för nästan alla program, 1100 studenter.

Dagens framgång har spritt sig och nu genomförs liknande koncept både i Stockholm, på KTH, och på Chalmers i Göteborg.

Årets mottagning – Framtidens Ingenjör 2016

Årets upplaga av Framtidens Ingenjör håller just nu på att planeras! Som en ung organisation som i huvudsak bedrivs av studenter ser vi till att ta hjälp från så många olika delar av studentlivet och individer som vi kan för att klara av att skapa detta fantastiska projekt. Om du känner att du har en idé som vill förverkligas eller på annat sätt bidra till skapandet av dag, titta in på denna sida för att få mer information och inspiration om hur du kan bidra!

Tyck till & bidra!

Förra årets mottagning – Framtidens Ingenjör 2015

Under 2015 höll vi i World Values Initiative åter i denna fantastiska dag med syfte att inspirera till en bättre värld och ett medvetet självförverkligande.  Årets syfte var:

”Väcka en hunger efter medvetet självförverkligande och att tillsammans skapa framtidens ingenjörer, fattar du?!”

På förmiddagen höll våra kvalificerade facilatorer i ett pass i tre delar för mellan 150 och 200 studenter var. Den första delen fokuserade på personliga värderingar och skapade ett space där studenterna fick vara öppna och sårbara tillsammans med varandra. Under denna del väcktes många insikter och tankar hos studenterna.

Under eftermiddagen var målet att förmedla ett budskap: Allt är möjligt! Men vad “allt” betyder är så klart upp till var och en att definiera. Därför hölls tre alternativa aktiviteter.

Fördjupningspass – En djupdykning i teorierna från förmiddagen. Vad som togs upp styrdes till stor del av de som valde att vara där. Ett pass fyllt av härliga diskussioner och nya insikter.

Reflektionspass – En chans att landa i alla nya intryck  med hjälp av mindfulness. Dessutom fick studenterna  reflektionsverktyg för att gå starkare in i vardagen.

Världsrekordförsök – Allt är möjligt, fattar du?! 750 studenter valde att vara med och skapa världens största mänskliga bild av ett kugghjul i ett försök att bli historiska. Oförglömligt!

Alla studenter som deltog under dagen ombads fylla i en digital utvärdering. Dessa svar har sedan sammanställts i en rapport som kommer utgöra underlag för hur vi ska utveckla konceptet till nästa år. Vi ser fram emot att lära oss av våra misstag och fokusera ännu mer på det vi gör riktigt bra!

Hela rapporten kan du hitta här: UTVÄRDERING FRAMTIDENS INGENJÖR 2015


wvd-201508251203wvd-201508251324wvd-201508251272wvd-201508251292wvd-201508251206wvd-201508251355IMG_0364

 

wvd-201508251329wvd-201508251471

 

wvd-201508251462wvd-201508251269wvd-201508251296wvd-201508251302wvd-201508251303