Månadsworkshop – Lund

Nästa tillfälle: TBA

Tema: TBA

Välkommen på månadsworkshop! Det är ett tillfälle att få stanna upp i det dagliga, utvärdera hur din vardag ser ut och sedan ta konkreta steg för att korrigera din riktning. Varje workshop utgår från samma stabila grund – en övning i självreflektion. Varje månad bygger vi på denna grund med ett tema med nya konceptet som vi ständigt utvecklar. Vi vill skapa ett bättre vardagsliv – tillsammans!

Schema

Vi drar igång hösten med vår första workshop i september! Datum och platser för samtliga workshops under hösten kommer under sommaren.