Månadsworkshop – Lund

Nästa tillfälle: 23 september

Tema: Autenticitet

Välkommen på månadsworkshop! Det är ett tillfälle att få stanna upp i det dagliga, utvärdera hur din vardag ser ut och sedan ta konkreta steg för att korrigera din riktning. Varje workshop utgår från samma stabila grund – en övning i självreflektion. Varje månad bygger vi på denna grund med ett tema med nya konceptet som vi ständigt utvecklar. Vi vill skapa ett bättre vardagsliv – tillsammans!

Schema

Vi drar igång hösten med vår första workshop i september! Onsdagen den 23:e kommer vi att gå tillbaka till ett av våra viktigaste koncept: autenticitet. Att alltid vara äkta och ärlig mot sig själv, att kunna och våga leva sina värderingar, är viktigt för vårt välmående, motivation, och engagemang. Under workshoppen kommer vi försöka förstå dels varför det är så viktigt, men också utforska hur vi aktivt kan försöka jobba mot att själva vara mer autentiska. Anmälan görs längst ned på sidan!

Du kan hitta hela årets schema här!

Schema

Praktiska detaljer

Lokal: Black Pearl, Scheelevägen 15 A, Alfa 2, Ideon.

Datum: 23/9

Tema: Autenticitet – Att vara dig!

Tid: 17:30 – 19:00

ANMÄLAN